ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
  • Αγοράζω πράγματα καθημερινής ανάγκης στο περίπτερο, στον φούρνο, στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή.
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ:
  • Οριστικό και αόριστο άρθρο (ονομαστική και αιτιατική)
  • Πληθυντικός ουσιαστικών (ονομαστική και αιτιατική)
  • Γένη αριθμητικών
  • Πόσος - πόση - πόσο (ενικός και πληθυντικός)
  • Φωνητική διάκριση κ-χ, γ-χ